Přehled daňových úlev kvůli Čínské chřipce

Vytvořil | 22 června, 2020

Věnujte prosím maximální pozornost možnostem, jak ušetřit na daních (a pojistném, sankcích), které jsou nabídnuty kvůli Čínské chřipce. Věříme, že o všech víte, využíváte je, ale přeci jen „opakování je matka moudrosti“.  🙂 Jde o následující úspory u různých daní.

Daň z příjmů

 • Nemusí se platit zálohy na daň z příjmů, aktuálně splatné k 15. 6. 2020.
 • Daňové přiznání v klidu podejte a daň zaplaťte do 18. 8. 2020 (když vám vzniká doplatek na dani).
 • Sledujte vývoj názorů k variantě dodatečných daňových přiznání, pokud očekáváte daňovou ztrátu za letošní rok. Mohl by vám vzniknout nárok na vratku daně.
 • Také pro povinné hlášení osvobozených příjmů – abyste se vyhnuli sankcím – je termín „až“ 18. 8. 2020.
 • Fyzické osoby, jestliže změní způsob prokazování výdajů (paušál ano/ne) a mají-li povinnost podat dodatečné daňové přiznání a uhradit daň za rok 2018, stačí vše vyřídit též do 18. 8. 2020, a sankce není.
 • Sankce neplatíte také za opožděné vyúčtování zaměstnavatele – bylo nutné podání do 31. 5. 2020.

SOC a ZDR Pojištění

 • Pro fyzické osoby: neplaťte zálohy za březen až srpen.
 • Přehledy odevzdejte co nejpozději, předpokládá se „nový“ termín v září (máte-li doplatek).
 • Pro zaměstnavatele, zkontrolujte si, zda nemusíte hradit odvody zákonného pojistného podle nových návrhů (za kalendářní měsíce červen až srpen).

Daň z přidané hodnoty

 • Projednejte, je-li to nutné, možnost posečkání daně (*) – osobně se svým správcem daně.
 • Neřešte odvod DPH u bezúplatného dodání ochranných prostředků (roušek aj.), vznikla-li povinnost přiznat daň v období 18. 5. až 31. 7. 2020.
 • Neplaťte ani sankce či poplatky za nepodání kontrolního hlášení (viz níže, je nutné projednání s FÚ).
 • Sledujte konečnou verzi účinnosti snížení sazeb (ubytovací služby, kulturní a sportovní akce), abyste zbytečně neodváděli více této daně na výstupu.

Daň z nemovitých věcí

 • Také u této daně lze žádat o odklad.

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • Využijte varianty odsunu platby, snad bude tato daň skutečně zrušena.

Silniční daň

 • Ověřte si, jestli se vás týká plánované snížení záloh na vybraná auta.

(*) Posečkání daně

Jedná se o prominutí sankcí: úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, jestliže titul vznikl v termínu od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 – jak uvádíme výše, nezbytné je projednání a schválení institutu posečkání, placení ve splátkách se správou daní (důvod je zřejmý, Čínská chřipka…). S tím souvisí též odpuštění souvisejících správních poplatků do 31. 12. 2020.

Naše RADA

Pokud se v nabízených daňových úlevách neorientujete, zadejte prosím dotaz formou komentáře na našem BLOGu! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *