Přijaté zálohy a DPH

By | 9 ledna, 2013

Zákon o DPH hovoří o „přijaté úplatě“, kterou musíme zdanit.

Plátce účtující

Do konce loňského roku plátce, který neúčtoval, mohl postupovat podle § 21/2 zákona o DPH a inkasované zálohy pro účely DPH vůbec neřešil – nebyly pro něj předmětem této daně.

🙃

Diskuse na toto téma je zbytečná, skutečně každý plátce musí odvést daň na výstupu, pokud

v letošním roce inkasuje zálohu na budoucí zdanitelné plnění.

Opakujeme, že je nepodstatné, jestli plátce:

  • vede účetnictví,
  • daňovou evidenci, nebo
  • výdaje neprokazuje a používá paušální výdaje.

Pan Nováček podniká, je měsíčním plátcem DPH a nevede účetnictví. Na jednu zakázku obdržel:

  • dne 31. 12. 2012 zálohu 10 000 Kč,
  • dne 2. 1. 2013 inkasoval další zálohu ve výši 2 000 Kč.

Pokud zakázku dokončí v únoru, cena bude třeba 20 000 Kč plus DPH, musí:

  • za leden odvést DPH z 2 000 Kč tj. základu daně včetně DPH,
  • v únoru dodaní zbývající část.

Je to komplikované, ale v souladu s novým zněním ZDPH.


O této novince jsme Vás již informovali – nové povinnosti u záloh a DPH se posuzují tedy od 1. 1. 2013 jinak. Mohou nastat různé varianty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.