Příjemce zdanitelného plnění nechce odvést DPH na výstupu?

Vytvořeno | 16 února, 2012

Jedná se o situaci, kdy plátce jinému plátci poskytl zdanitelné plnění v režimu reverse charge a příjemce odmítá splnit svou zákonnou povinnost.

Přenos daňové povinnosti je povinný?

Nahlédneme-li do zákona o dani z přidané hodnoty, nenajdeme v něm žádnou výjimku pro dále uvedený vzorový příklad.


Pan Pilný je hoden svého jména. Je šikovným řemeslníkem a má neméně zdatnou paní účetní. Proto pečlivě vyplňuje daňové doklady na zdanitelná plnění podléhající přenosu daňové povinnosti pro stavebně montážní práce. Neví si rady, co má dělat, když starosta obce Kotěhůlky mu sdělil, že jím připravený daňový doklad není v pořádku a daň z přidané hodnoty musí odvést pan Pilný (jako v roce 2011).


Novela zákona o DPH

Ustanovení týkající se přenosu daňové povinnosti – reverse charge – opravdu platí od 1. 1. 2012 a postup pana Pilného je správný. Vystavil daňový doklad, na kterém mimo jiné uvedl, že daň z přidané hodnoty je povinen odvést příjemce zdanitelného plnění, kterým je obec Kotěhulky.

🙃

Co platí? Proč starosta odmítl přijmout tento daňový doklad?

Odvolává se na Sdělení publikovaná Generálním finančním ředitelstvím. Posledním nám známé je datováno 27. 1. 2012 a je k dispozici na webových stránkách daňové správy.

Generální finanční ředitelství se odvolává u vybraných subjektů (obce) na výkon veřejnosprávní činnosti s tím, že u přijatých zdanitelných plnění sloužících ze 100 % pro tuto činnost se na ně přenesení daňové povinnosti nevztahuje.


Pokud pan Pilný získá od pana starosty písemné prohlášení, že obec se nepovažuje u této opravy (jinak běžně podléhající reverse charge),  za osobu povinnou k dani – a že odmítá odvést daň z přidané hodnoty na výstupu, nezbývá panu Pilnému nic jiného, než opravit původní daňový doklad. Dopočítá daň z přidané hodnoty a odvede DPH na výstupu.


Berme tyto situace z té lepší stránky. Nic jiného nám totiž nezbývá, jen si vždy pečlivě zkontrolujte, co který starosta prohlásil a co skutečně podepsal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *