Příjmy z pronájmu u manželů

By | 21 března, 2013

Můžeme optimalizovat zdaněním u jednoho z manželů?

Příjmy z pronájmu

Tyto příjmy jsou podle zákona o daních z příjmů („ZDP“) zařazeny do § 9 – a tvoří samostatný dílčí daňový základ s různými variantami jeho stanovení.

Manželé

Dotaz míří do černého!

🙂

ANO, je-li pronajímaný majetek ve společném jmění manželů, skutečně se rozhodnou, který z nich vykáže tyto příjmy v daňovém přiznání.


Paní Nováčková je na mateřské dovolené, a tak příjmy z pronájmu bytu, který je ve společném jmění manželů, uplatní ona.

Využije slevu na dani pro poplatníka a rodina Nováčkova ušetří několik desítek tisíc korun na daních.


🙂

Pokud se paní Nováčková v letošním roce vrátí na svou manažerskou pozici, bude-li vykazovat vyšší příjmy než její manžel, může za rok 2013 nastat opačná situace. A do daňového přiznání zařadí tyto příjmy naopak její manžel a opět budou optimalizovat výši daně z příjmů fyzických osob.

7 thoughts on “Příjmy z pronájmu u manželů

 1. Hana Divišová

  Dobrý den, prosím o radu, zda jsou povinni podávat daňové přiznání oba manželé, pokud se nejedná o společné jmění manželé, ale každý z nich vlastní ideální polovinu pozemku, který společně pronajímají jednomu nájemci, nebo stačí celkové příjmy z pronájmu zdanit u jednoho z nichž Děkuji za odpověď.

  Reply
 2. jan.ambrož

  Podmínkou optimalizace příjmů z pronájmu podle § 9 Zákona o daních z příjmů (“ZDP”) – varianta zdanění u jednoho z manželů (“jen u jednoho z nich”) – je striktní: “bezpodílové spoluvlastnictví” dle § 9/2 ZDP. Není-li podmínka splněna, musí každý z manželů podávat daňové přiznání.

  Reply
 3. Hana Divišová

  A bylo by možné využít par.11 ZDP,s tím že by si manželé mezi sebou, v případě že není splněna podmínka bezpodílového spoluvlastnictví,uzavřeli písemnou smlouvu, že příjmy z pronájmu pozemku budou plynout ne dle podílu na vlastnictví pozemku, ale pouze jednomu z nich? Pokud by to bylo možné, jaké náležitosti by smlouva musela mít? Musela by být úředně ověřena?

  Reply
 4. Jan Ambrož

  V případě, že se jedná o podílové spoluvlastnictví, lze se dohodnout “jinak” – viz nový článek, který bude publikován tento týden. Podle našeho názoru musí být tato smlouva písemná,nikoliv například ověřena notářem.

  Reply
 5. Matoušová Ladislava

  Lze/nelze stanovit u krátkodobého pronájmu firemního auta zaměstnanci denní poplatek za toto použití paušální částkou, která by zahrnovala i spotřebu PHM (tudíž by nebyl výpočet za spotřebu dle ujetých a vykázaných km)a u plátců DPH bude ve smlouvě zřejmě i vyčísleno DPH.

  Reply
 6. jan.ambrož

  Zdravíme a děkujeme za dotaz. Na toto téma připravíme samostatný článek, který bude publikován v týdnu od 13. ledna.

  Reply
 7. Paní Monika

  Dobrý den, pokud manželé pronajímají byt ve spolupodílovém vlastnictví (nemají SJM) a podepíší smlouvu, že příjmy z pronájmu poplynou jen jednomu z manželů, který je tudíž bude zdaňovat, může tento uplatnit jako výdaj daň z nemovitosti k danému bytu, pokud ale složenky chodí na druhého z manželů? Děkuji.
  ADKA
  Zřejmě postupujete podle § 12/2 ZDP a následně nelze aplikovat paušální výdaje, ale pouze prokázané. V dohodě se také asi sjednává, že náklady (výdaje) hradí jeden ze spoluvlastníků – tuto skutečnost musí být schopen prokázat (identifikace na složenkách jako takových by neměla být rozhodující).

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.