Pro Fyzické osoby zákon o daních z příjmů neplatí…, a to u Antiviru!

Vytvořil | 26 března, 2021

Jak jsme se „dozvěděli“ (po roce… 🙃) z nepodepsaného dokumentu (!) publikovaných Finanční správou, jedna z podpor se nedaní…:

  • „Dotace z programu Antivirus poskytnutá OSVČ se zaměstnanci
  • Jedná se o příspěvek z programu Antivirus, který je realizován na základě ustanovení § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a na jeho realizaci se vztahují stejná obecná pravidla jako na jiné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Tento příspěvek je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů a do daňového přiznání se neuvádí. V této souvislosti je třeba doplnit, že výdaje související s osvobozeným příjmem nejsou daňově účinným výdajem podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů.“

Dobrá zpráva?

ANO i NE, toto porušení platného znění zákona o daních z příjmů je aktuálně výhodné… 🙂

ALE, jak budete hodnotit některé další názory, které opět budou v příkrém rozporu se zákony a budou pro poplatníky nevýhodné…? 🙃

Ve skutečnosti se totiž jedná o provozní dotaci, právnické osoby shodný titul zdaní a výjimka pro fyzické osoby je uměle vytvořená a neodpovídá textu ZDP.

Jde o zřejmý účelový omyl (podvod):

  • Finanční podporu (dotaci) získává konkrétní poplatník daně z příjmů FO nebo PO!
  • Naopak osvobození podle § 4/1/h ZDP je adresováno na konkrétního „poplatníka“, kterým je v tomto případě samozřejmě jiná osoba.

Za tento šlendrián a jiné asi dostali příslušní pracovníci MF statisícové roční odměny… 🙃

Naše RADA

Využijte tuto variantu, zejména uvažujete-li o paušálních výdajích! 🙂

(Nezapomeňte si zprávu MF pečlivě uložit…)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *