Problémy s Kompenzačními bonusy jsou snad minulostí

Vytvořil | 3 února, 2022

Bohužel Vás musíme informovat, že někteří pracovníci Finanční správy si stále myslí, že zde vládne Babiš se Schillerovou… 🙃 Snad se to rychle napraví (*) 🙂, dokonce přiznává chyby…!

Žádosti

Při vyplnění žádosti o kompenzační bonus postupujte, jak jsme Vás již dříve informovali, podle sdělení vedení Finanční správy.

Problémy?

Jak informuje Komora daňových poradců a Hospodářská komora, svévolně jsou porušována práva občanů a nejsou některé žádosti řádně vyřízeny. … 🙃

Citujeme z textu KDP:

  • „…Žadatelé o kompenzační bonus, kteří podle posouzení správce daně nebyli přímo a bezprostředně zasaženi krizovými opatřeními, jsou neformální komunikací (mailem, telefonicky) vyzýváni k doložení oprávněnosti nároku a je jim stanovována velmi krátká doba na reakci (tím nechceme obecně zpochybňovat neformální komunikaci, které může být v některých případech pro žadatele výhodná, ale nesmí být tento způsob komunikace zneužíván v neprospěch žadatelů a v rozporu s právní úpravou, jak se tomu děje v masivním měřítku nyní). Pokud následná reakce žadatelů nepřesvědčí správce daně o oprávněnosti žádosti nebo žadatelé na tuto neformální komunikaci vůbec nereagují, vydává správce daně formální rozhodnutí o zastavení řízení o podané žádosti jako o podání zjevně právně nepřípustném podle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu.
  • Tento procesní postup je postupem zcela zřejmě nezákonným. Podle platné právní úpravy dochází k tzv. samovyměření kompenzačního bonusu ke dni podání žádosti a následná korekce ze strany správce daně je možná jen na základě kontrolního postupu, např. daňové kontroly. To zcela jednoznačně a nesporně potvrzuje mimo jiné i důvodová zpráva k zákonu o kompenzačním bonusu. Výsledkem posouzení Finanční správy potom může být pouze meritorní rozhodnutí ve věci ve formě dodatečného platebního výměru, proti kterému je možno se odvolat. Aktuálně zvoleným postupem Finanční správy tak dochází k porušení práv žadatelů o kompenzační bonus…“

Oficiální dopis MF

Je k dispozici též za další organizace.

Naše RADA

Máte-li jakékoliv problémy v této oblasti, obraťte se na svého daňového poradce.

Věřme, že se jedná pouze o úlet a vzpomínka některých úředníků na staré časy, kdy v Česku vládl agent státní bezpečnosti… 🙃

(*)

Reakce vedení Finanční správy byla rychlá a slibuje se, že vše bude vyřizováno standardně… 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *