Prodej akcií v roce 2017

Vytvořil | 20 února, 2018

Jedním z důvodů, proč například mnoho poplatníků, kteří mají „jen“ příjmy ze zaměstnání, musí podat daňové přiznání za rok 2017, je skutečnost, že realizovali jednorázový tzv. ostatní příjem.

§ 10 ZDP

Jedná se o dílčí daňový základ, který „zbývá“, jestliže nemůžeme příjem zařadit do §§ 6 až 9 ZDP.

Prodej cenných papírů

Podmínky pro osvobození od daně jsou:

  • částka 100 000 Kč (příjem, nikoliv zisk) podle § 4/1/w ZDP a
  • časový test tři roky, který stanoví § 4/1/x ZDP.

Nejedná se o akcie vložené do obchodního majetku.

Novela 2014

Podle novely zákona o daních z příjmů účinné od 1. 1. 2014, pátého bodu přechodných ustanovení použijeme na akcie pořízené v roce 2013 „starý zákon“ (§ 4/1/w). Platil šestiměsíční časový test pro osvobození, pokud podíl na základním kapitálu byl menší než 5 %.


Aktuální dotaz

Jestliže byly akcie pořízeny v roce 2013, prodány vloni, mělo by se jednat o příjem osvobozený od daně! 🙂


Daňové přiznání vs. Hlášení

Připomínáme, že v některých případech se musí místo daňové přiznání poslat na Finanční úřad „udání“ formou tzv. Hlášení. 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *