Prodej obchodního podílu a DPH

By | 28 srpna, 2013

Jaká pravidla platí pro DPH?

Osvobozené plnění

Prodej obchodního podílu je podle zákona o DPH klasifikován jako finanční plnění osvobozené od daně. To znamená, že se „neodvádí“ daň na výstupu.

To má své výhody, ale také nevýhody.

Jde o osvobozené plnění, a proto u souvisejících přijatých zdanitelných plnění platí 100% zákaz nároku na odpočet DPH.


Plátce DPH prodal obchodní podíl.

Faktura na související právní služby je s daní z přidané hodnoty, kterou si však nemůže prodávající uplatnit.


Kdyby se faktura od právní kanceláře týkala rad pro ekonomickou činnost (zjednodušeně: běžné aktivity firmy a uvedený prodej podílu), uplatnil by se nárok na odpočet DPH podle výsledku příslušného koeficientu – tj. tzv. krácený nárok na odpočet DPH.

Základ DPPO

daňovém přiznání totiž uvedete na řádku 40 nedaňový náklad – ztrátu z prodeje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.