Prodej obchodního podílu a závěrka

By | 12 července, 2012

Jakou závěrku máme zpracovat ke konci června, k datu prodeje obchodního podílu?

Obchodní podíl
Pokud jeden společník prodává obchodní podíl druhému (nebo jinému subjektu), často se zpracovává účetní závěrka. Hovoříme o tzv. mezitímní účetní závěrce, pro kterou nejsou účetními předpisy specifikovány jasné postupy.

To je výhodou i nevýhodou. Například neuzavíráme účetní knihy a rozsah této závěrky by se měl v daném případě dohodnout mezi společníky.


Společníci se domluvili, že jedním z kritérií stanovení výše ceny za prodávaný obchodní podíl bude výše vlastního kapitálu určená podle závěrky k 30. 6. 2012.


Vlastní kapitál

Tato veličina bude výrazně ovlivněna v dané závěrce použitými účetními metodami (principy) pro zpracování mezitímní účetní závěrky. Uveďme si několik příkladů.


Rozhodnout se mimo jiné musí, jak a zda vůbec bude účtováno o odhadu daňové povinnosti (za prvních šest kalendářních měsíců), jak se v takovém případě zohlední roční daňové odpisy, jestli bude účtováno o daňových a účetních opravných položkách atd.


🙃

Bez jasných pokynů společníků není možné tak významnou závěrku zpracovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.