Prodej obchodního podílu a FO

By | 19 listopadu, 2011

Je určitě příjemné, pokud se někomu podaří výhodně prodat obchodní podíl. Odvrácenou stránkou je povinnost příjem zdanit – nebo lze uplatnit osvobození od daně z příjmů?

Jak vyplývá z předchozího odstavce, prodej obchodního podílu, v dotazu klienta se jednalo o ukončení účasti na jím založené společnosti s ručením omezeným, je předmětem daně z příjmů fyzických osob.

🙂

Na úvod máme dobrou zprávu, opravdu je možné takový příjem osvobodit. To znamená, že se nezdaní a nemusí se ani uvádět v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Musí se však splnit podmínka § 4 ZDP, majetková účast musí být minimálně pět let. Kdyby nebyl splněn tento časový test, poplatník musí příjem zdanit v dílčím daňovém základu § 10 zákona o daních z příjmů, jako tzv. ostatní příjmy.

Nesmí se přehlédnout další nenápadné pravidlo. Posuzujeme prodej obchodního podílu uskutečněný občanem, fyzickou osobou. Pokud by majetková účast byla součástí obchodního majetku, tazatel podniká a pořídil podíl v rámci svého podnikání, osvobození nepřichází v úvahu.

Jednalo by se o příjem, který je zařazen do § 7 ZDP, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.


V tomto případě vše dopadlo dobře. Fyzická osoba založila společnost s ručením omezeným v roce 2005, prodej obchodního podílu v říjnu 2011 je osvobozen od daně a není povinnost příjem uvádět v daňovém přiznání.

Tazatel nikdy sám jako fyzická osoba nepodnikal, neměl tudíž podíl v obchodním majetku.


2 thoughts on “Prodej obchodního podílu a FO

  1. Renata

    Prosím o zaú?tování 50% prodeje obchodního podílu. Vystavená faktura a související ú?tování.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.