Pronájem majetku zaměstnanci

By | 15 ledna, 2014

Musí být stanoveny ceny obvyklé?

Majetek firmy

Běžně se pronajímají movité věci zaměstnancům, nejčastěji jde o osobní vozy.

Nabízejí se následující otázky:

  • Jaké  musí být splněny podmínky?
  • Musí být stanovena cena obvyklá a jak ji nejlépe určit?
  • Lze se dohodnout na paušální částce, která zahrnuje také spotřebu PHM?

Atd.

Cena obvyklá?

Tuto otázku musíme zodpovědět z pohledu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů.

DPH – Ne

Jednodušší je situace u DPH, protože zaměstnanec není spojenou osobou. Předpokládáme-li, že nejde o vztah jiný (přesun povinností k DPH), nemusí být aplikován § 36a zákona o DPH.

Daň z příjmů – Ne/Ano

Z pohledu zdanění firmy, jde-li o běžného zaměstnance, není opět osobou spojenou ve smyslu § 23/7 ZDP.  Problém je  pouze u příjmů ze závislé činnosti – aby nebylo nutné „dodaňovat“ zaměstnanci nepeněžní plnění.

Stanovení ceny

Domníváme se, že způsob, jakým bude cena stanovena, záleží na smluvním ujednání.


Firma pronajala panu Novotnému osobní vůz s tím, že nájem je zdaňován DPH. Cena byla stanovena podle kalkulace, která zahrnuje i plánovaný počet ujetých kilometrů a tomu odpovídající normovanou spotřebu PHM.


Stanovit takovou kalkulaci, paušalizovat cenu, není jednoduché. Překvapivě je proto zřejmě vhodnější dohodnout běžný nájem v návaznosti na skutečný počet ujetých kilometrů.

Problém s cenou obvyklou může být i v opačných případech (nájemcem je firma).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.