Referentská (manažerská) vozidla a daňové náklady

By | 28 února, 2012

Několika našim pracovníkům zvyšujeme za každý kalendářní měsíc hrubou mzdu o 1 % vstupní ceny vozů, které používají pro služební a soukromé účely. 🙃

Nemůžeme se ve firmě shodnout, jak máme postupovat při uznávání daňových nákladů souvisejících s používáním těchto vozů. Víme přesně, jaká část je pro „podnikání“ a pro „soukromé účely“, protože pohonné hmoty těmto zaměstnancům vyúčtováváme.

1 % Vstupní ceny


Je zřejmé, že aplikujete nepopulární ustanovení zákona o daních z příjmů, podle kterého, má-li zaměstnanec k dispozici firemní vůz pro soukromé a služební účely, za každý kalendářní měsíc se mu zvýší hrubá mzda o jedno procento vstupní ceny – plus daň z přidané hodnoty.


🙃Bohužel je tato částka také součástí vyměřovacího základu pro zákonné pojistné.


V účetnictví je vůz evidován v pořizovací (vstupní) ceně 500 000 Kč. Společnost si nárokovala DPH na vstupu ve výši 50 000 Kč. Pro účely zvýšení hrubé mzdy se použije částka VC + DPH: 600 000 Kč, resp. 1 % vstupní ceny, tj. 6 000 Kč.


Krácení daňových nákladů?

Podle obecných ustanovení zákona o daních z příjmů by se měly poměrnou částí krátit též související daňové náklady.

"Usmívající

Nahlédneme-li do Pokynu Generálního finančního ředitelství D-6, dozvíme se, že v tomto případě si státní rozpočet další plusy nenárokuje!

Podle bodu 27. k § 24 odst. 2 ZDP se v takových případech „neuplatňuje režim poměrné výše nákladů (výdajů)…“. Zdůrazňuje se však, že se uznají pouze pohonné hmoty při použití vozidla pro služební účely. Zázraky se někdy v daních dějí! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.