Reverse charge a daňový doklad

Vytvořeno | 13 února, 2012

Opakují se dotazy, jak je to s daňovými doklady u reverse charge, kterým rozumíme přenos daňové povinnosti ve stavebnictví.

Přenos daňové povinnosti

Jedná se o situaci, kdy poskytovatel stavebně montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 neodvádí od 1. ledna 2012 daň z přidané hodnoty na výstupu.


Firma Stavba poskytla stavební práce pro jiného plátce, společnost Výstavba. Oba subjekty jsou měsíčními plátci DPH, a tak za zdaňovací období leden 2012 DPH na výstupu odvede ve svém daňovém přiznání příjemce plnění, tj. společnost Výstavba.


🙂

Samozřejmě ve stejném zdaňovacím období nárokuje odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. U reverse charge není podmínkou existence (vlastnictví) daňového dokladu už v lednu.

Daňový doklad

Pravidla by měla být jednoznačná. Poskytovatel plnění musí na jím vystaveném daňovém dokladu mimo jiné uvést:

  • základní identifikace obou partnerů,
  • sazbu daně z přidané hodnoty (ale ne výši DPH),
  • a zejména sdělení, že toto plnění je v režimu reverse charge.

Jak postupuje příjemce plnění?


Společnost Výstavba doplní na uvedeném daňovém dokladu:

  • výši daně z přidané hodnoty, protože odpovídá za tuto částku, kterou také do státního rozpočtu odvádí.

🙃

Povinnosti obou daňových subjektů nekončí vystavením daňových dokladů. Oba musí zpracovat přílohu k daňovému přiznání DPH, kterou v elektronické podobě sdělí správci daně. Jedná se o výpis z evidence pro daňové účely (běžně používáme u DPH výraz záznamní evidence), který obsahuje:

  • identifikační údaje plátců,
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  • základ daně,
  • rozsah a předmět plnění.

Na internetových stránkách daňové správy jsou uvedeny potřebné informace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *