Reverse charge a neziskovky

By | 19 září, 2017

V daně z přidané hodnoty jsme si již zvykli, že je u stavebně-montážních prací („SMP“) podle § 92e zákona o DPH aplikován režim přenosu daňové povinnosti („PDP“).

Připomínáme rozšíření v novele Zákona o DPH, a to o pronájem pracovní síly u SMP.

Dotaz na BLOGu

Týká se situací, kdy příjemcem takové služby (SMP) je „nezisková organizace“, třeba obec.

Uvedeme si konkrétní příklad.


Obec provozuje v jedné ze svých budov ubytovnu (tzv. činnost vedlejší) a organizuje v dalších prostorách kulturní akce (činnost hlavní).

Obec je plátcem DPH a proběhne přístavba budovy, která bude – byť v různé míře – využívána pro obě činnosti.

Musí dodavatel uplatnit přenos daňové povinnosti?


Reverse chargé SMP

Ze zákona je zřejmé, že je povinností uplatnit reverse charge, je-li příjemcem plátce daně z přidané hodnoty.

Pouze se vždy testuje, jestli se skutečně jedná o příslušné SMP podle kódů CZ-CPA. Viz různé výklady.


Proto naše odpověď zní: ANO, uplatní se reverse charge.

Faktura, resp. daňový doklad bude v úrovni bez DPH.


Výše DPH

Dodavatel není podle zákona o DPH povinen na daňovém dokladu uvést sazbu daně, proto doporučujeme ho k této povinnosti zavázat v objednávce, smlouvě. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.