Reverse charge pro další komodity

By | 1 července, 2015

Novinka od 1. 7. 2015

Nařízení vlády

V souladu s platným zákonem o DPH bylo 15. června na jednání vlády odsouhlaseno rozšíření titulů pro přenos daňové povinnosti.

Reverse charge

Aplikace tohoto systému, kdy:

  • daň na výstupu přiznává příjemce zdanitelného plnění,

je v České republice zavedena již řadu let.

🙂

Máte-li nějaké nejasnosti, nahlédněte do našich publikovaných článků a výkladů správy daní.

Obiloviny a technické plodiny

Jedná se o komodity s kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 a 12 – obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy.

Přenos daňové povinnosti se však použije jen v případech, kdy celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.

Cukrová řepa…

Účinnost použití režimu přenesení daňové povinnosti u cukrové řepy (kód 1212 91) je až od 1. září 2015.

Daňové doklady

U zdanitelných plnění od 1. 7. 2015 nezapomeňte vystavovat změněné (jiné) daňové doklady.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.