Rozdělení výsledku hospodaření a podíly na zisku

By | 13 srpna, 2013

Co musíme účtovat, abychom zrušili účet 431? A mohli připravit výplatu podílů?

Účetní výsledek hospodaření

Předpokládáme, že má tazatelka – resp. její firma – účetní období kalendářní rok. A tak se po otevření účetních knih v roce 2013 objeví na účtu 431 výsledek předchozího účetního období.

Valná hromada

O rozdělení výsledku musí rozhodnout valná hromada („VH“) a na základě zápisu z VH zajistíme příslušné účtování.

Účetní opravdu nemá a ani nemůže rozhodovat o zúčtování účtu 431.


Podle zápisu z valné hromady, protože byl vykázán účetní zisk, se část převádí do rezervního fondu a zbývající hodnota na účet 428 – Nerozdělený zisk.


Společenská smlouva

Při rozdělení výsledku hospodaření by měli společníci dodržovat ustanovení obchodního zákoníku (viz výše, zde povinný příděl do rezervního fondu) a pravidel uvedených ve společenské smlouvě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.