Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

By | 27 srpna, 2012

Skutečně účtujeme nezávisle na daňových odpisech?

Účetní odpisy

Na otázku v úvodu existuje jasná kladná odpověď, protože účetní předpisy požadují zajistit oceňování v účetnictví podle účetních principů.

Proto běžně vznikají rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy. V účetnictví to neřešíte, vše se zohlední v daňovém přiznání.

Co znamenají účetní odpisy?

Vyjadřují míru opotřebení, zastarávání předmětného majetku. Vykazujeme v rozvaze pořizovací cenu, oprávky (odpisy) a účetní zůstatkovou cenu.

ÚZC a DZC

Vznikají nám nejen rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy, ale také mezi účetní zůstatkovou cenou („ÚZC“) a daňovou zůstatkovou cenou („DZC“).


Při prodeji osobního vozu byla identifikována účetní zůstatková cena 20 000 Kč, daňová zůstatková cena je již nulová.

Na účet 541 zaúčtujeme částku 20 000 Kč, která bude nedaňovým nákladem.


Rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou se nebojte, pokud máte kvalitní účetní program s dobrým modulem majetku.

U auditovaných účetních jednotek jsou pak výše uvedené rozdíly titulem pro účtování o odložené dani – viz například článek:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.