Rozdíl mezi vstupní a pořizovací cenou

By | 29 července, 2014

Jedná se spíše o výjimečné případy.

Pořizovací cena (PC)

Jedná se o veličinu pro stanovení základny účetního odpisování a její určení je podle § 47 Vyhlášky.

Vstupní cena (VC)

Ze vstupní ceny počítáme daňové odpisy – vycházíme zejména z ustanovení § 29 Zákona o daních z příjmů.

Opravdu je rozdílů velmi málo.


Jako vzorový příklad, kdy daň z příjmů respektuje účetnictví, je otázka zahrnutí úroků do pořizovací ceny.


Koupě

Nejčastěji se pořizuje nový majetek koupí – a podle § 29/1 ZDP platí: „VC = PC…, je-li hmotný majetek pořízen úplatně…“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.