Rozumíme rozdílu mezi daňovými a účetními opravnými položkami, ale jak je to s jejich zrušením?

By | 22 května, 2012

Slovem „zrušení“ se myslí čerpání opravných položek, tj. účtování ve prospěch nákladů.

Metodika účtování

Platí, že čerpání opravných položek, ať už účetních nebo zákonných, účtujeme nikoliv do výnosů, ale ve prospěch nákladů:

 • účetní na D 559,
 • zákonné na D 558.

🙂

V obou případech se zlepší účetní výsledek hospodaření. Jen čerpání zákonných opravných položek současně zvýší základ daně z příjmů.


Společnost AXA a.s. zaúčtovala v roce 2011:

 • čerpání účetní opravné položky ve výši 100 000 Kč, a
 • daňové opravné položky v hodnotě 150 000 Kč.

Účetní výsledek je plus 250 000 Kč, základ daně je „jen“ 150 000 Kč.


Lepší hospodářský výsledek neznamená daňovou povinnost, protože jsme také neuznali jako daňový náklad tvorbu účetní opravné položky, účtovanou na MD 559.

Účetní uzávěrka

Pokud finišujete s účetní uzávěrkou, věnujte opravným položkám k pohledávkám velkou pozornost.

Pracnost spočívá v tom, že musíme prozkoumat splatnosti a právní režim každé jednotlivé pohledávky a účtovat o nich jednotlivě.

4 thoughts on “Rozumíme rozdílu mezi daňovými a účetními opravnými položkami, ale jak je to s jejich zrušením?

 1. Dominika

  Ú?tování opravných položek upravuje ?ÚS ?. 005, ve kterém je uvedeno, že je d?ležité z?ízení analytické evidence. Velmi vhodné je mít zvláštní analytický ú?et pro ?erpání a tvorbu.

  Reply
 2. Jiřina

  Zákon ukládá povinnost zrušit daňové opravné položky a to v případě, že dojde ke splnění jedné ze tří níže uvedených podmínek:
  1) pominuly důvody její existence,
  2) související pohledávka je promlčena,
  3) nastaly důvody podmiňující daňově uznatelný odpis pohledávky.
  V případě, že je jedna z podmínek splněna, musíme neprodleně účtovat o čerpání OP.

  Reply
 3. Vl?ková

  Prosím o radu, co se vyplňuje v DPPO v příloze č. I, oddíl C, řádek 4 (stav zákonných opravných položek….).

  Zde se vykazují nově vytvořené OP v daném roce, tj. 2013?

  Děkuji za odpověď

  Reply
 4. Jan Ambrož

  Tabulka C je v tiskopise DPPO informativní – řádky 3 a 4 jsou pro pohledávky “konkurzní” (insolvenční). Hodnotu nově vytvořených uvedete na řádek 3, celkový stav na řádek 4.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.