S naším tuzemským odběratelem si fakturujeme po dohodě v EUR. Také bonus bude v této měně.

Vytvořeno | 18 dubna, 2012

Rozumíme článku ze dne 16. 4. 2012 k finančním bonusům, ale jak máme postupovat, jsou-li bonusy sjednány v cizí měně.

DPH a cizí měna

Kurzové rozdíly jako takové jsou doménou účetnictví. Nic nebrání smluvním stranám, aby si sjednaly placení v některé cizí měně. Daň však musí být v českých korunách a daň z přidané hodnoty není výjimkou.

Kurzové rozdíly

Skutečně nepočítáme daň z přidané hodnoty z kurzových rozdílů. Základy daně a následně daň se počítá z částek v české měně.

🙂

Pro přepočty použijeme kurzy podle účetnictví. Výjimkou jsou dovozy zboží, u nichž se aplikuje kurz podle celních předpisů.

Oprava základu daně

Dojde-li k opravě základu daně, u kterého bylo původní plnění v cizí měně, máme zachovat u opravného daňového dokladu původní použitý kurz.

To nejsme samozřejmě u opravy x-předchozích plnění schopni zajistit. Podle novely zákona o DPH účinné od 1. 1. 2012 použijeme první platný kurz v daném kalendářním roce.


Firma Prodej poskytuje svému odběrateli finanční bonus ve výši 12 000 EUR, který navazuje na několik desítek faktur, daňových dokladů s různými kurzy. Na opravném daňovém dokladu však uvede pro přepočet pouze jeden jediný kurz.


A na závěr uvádíme další dobrou zprávu. Obdobně rozumně jsme postupovali i v loňském roce, přestože ještě takové ustanovení nebylo v zákoně o DPH uvedeno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *