Samostatný majetek nebo budova?

Vytvořil | 12 června, 2018

Reagujeme na dotaz na BLOGu a pokusíme se najít odpověď na otázku, co (ne)patří do pořizovací ceny budovy 🙃 a může být samostatným dlouhodobým hmotným majetkem 🙂.

Dotaz:

  • Jedná se o pořízení optického kabelu.

Pořizovací cena

Účetní předpisy řeší tuto problematiku v § 47 Vyhlášky a zjednodušeně můžeme konstatovat, že všechny vedlejší náklady patří do jedné pořizovací ceny.

Daň z příjmů

Jde-li o pořízení koupí, respektují daně (§ 29/1 ZDP) náměty z účetních předpisů.

Co (ne)patří do budovy a je samostatnou movitou věcí

V příloze č. 1 zákona o daních z příjmů je přehled zatřídění majetku do jednotlivých odpisových skupin.


Různá technická zařízení, která by mohla využívat optické kabely, jsou například v I. nebo ve II. skupině.

Pokud by se však jednalo jen o kabeláž, rozvody, patří do pořizovací ceny budovy.


RADA

Podrobně se naším problémem zabývá Pokyn D-22 v textu k § 26.

Nahlédněte proto do tohoto Pokynu, neboť jsou zde uvedena zařízení:

  • „…která jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou….a příslušné technologické rozvody…“. 🙂

Jak je to s kabely pro počítačovou síť – to je tento případ? Ačkoliv pojem “počítačová síť” není v této části Pokynu přímo uvedena, z kontextu lze do určité míry optimisticky dovodit, že se jedná o velmi obdobné “účelové zařízení”, které se odpisuje samostatně.


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *