Šanci na daňovou úsporu kvůli Čínské chřipce využijte!

Vytvořil | 30 října, 2020

Doplňujeme pondělní článek týkající se možnosti “ne”placení daní. 🙂

JAKÉ DANĚ?

Nutné je pečlivě prostudovat sdělení Finanční správy, protože, jak je to již neblahým zvykem této vlády:

  • jakákoliv pomoc je komplikovaná, má řadu zbytečných “ale”, omezení… 🙂

Uvádíme (citujeme) různé varianty pro:

  • Daň z příjmů FO a PO
    • “Rozhodnutím dochází k prominutí zálohy na dani z příjmů fyzických a právnických osob splatných v období od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 respektive 15. 10. 2020, 16. 11. 2020 nebo 15. 12. 2020…”
  • Daň z přidané hodnoty
    • “Plátcům DPH uvedeným v Rozhodnutí (jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením vlády ČR č. 1021) je prominut úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu vzniklý na dani z přidané hodnoty u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020 a za III. čtvrtletí 2020 u čtvrtletních plátců, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 31. 12. 2020. Dotčeným subjektům je tedy prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty. Nadále však platí, že daňová přiznání i kontrolní hlášení je nutno podat v zákonné lhůtě…”
  • Silniční daň
    • “…zda patří mezi vybrané subjekty definované v Rozhodnutí, těmto jsou prominuty všechny zálohy na rok 2020, přičemž daň za zdaňovací období 2020 mohou uhradit do konce ledna 2021 v rámci řádně podaného daňového přiznání…”

Naše Rada

Nezapomeňte si vše zkontrolovat a neplaťte daně, pokud nemusíte…! 🙂

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *