Sankce a silniční daň

By | 1 srpna, 2013

Jaká sankce je za pozdní zaplacení zálohy na Silniční daň?

Placení daní

Termíny pro úhrady daní, ať už se jedná o zálohy nebo „konečnou“ daň, jsou jasně dány. A v Daňovém řádu jsou též uvedeny sankce za pozdní placení.

Příklad

Uvádíme jednoduchý příklad jako doplňující reakci na jeden z dotazů.

Zadání jsme si trochu doplnili, aby bylo možné provést konkrétní výpočet.


Záloha na silniční daň ve výši 10 000 Kč byla splatná dne 15. 7. 2013. Záloha byla uhrazena 24. července. Výše sankce je 7,50 Kč, a tak nebude vůbec předepsána (limit je 200 Kč za rok u jedné daně).

Za každý den se totiž počítá úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.


Sankce není tak vysoká, protože Daňový řád „osvobozuje“ první čtyři pracovní dny.

Platí, že: „Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.