Sazba DPH u zdravotních služeb

By | 18 března, 2014

Máme dodržovat názor státní správy?

Zdravotní služby

Většina zdravotních služeb, jsou-li poskytovány tzv. oprávněným subjektem, jsou osvobozeny od DPH podle § 58 zákona o DPH.

Sdělení GFŘ

  • K dispozici je několik publikovaných odborných názorů správy daní – například Informace ke zdravotnictví.
  • Dodatek k této informaci.

Dotaz Blog

Byl položen právnickou osobou s příslušným oprávněním provádějící řadu zdravotnických úkonů „zdravotních služeb”).


Na základě mandátní (podle NOZ – příkazní) smlouvy spolupracujeme se smluvními lékaři, kteří vykonají výkon lékařské prohlídky.

Lékař jednotlivé prohlídky fakturuje bez DPH.


Otázky:

(1) Máme povinnost klientovi dané preventivní prohlídky fakturovat taktéž bez DPH jako osvobozené plnění?

(2) Nebo se jedná o přefakturaci a jsme povinni uplatnit DPH (v jaké sazbě DPH)?

Poznámka tazatele

(3) Dle stanoviska finanční správy jsou od DPH osvobozeny pouze periodické prohlídky. Vstupní a výstupní se fakturují s DPH, jelikož primární účel není ochrana zdraví.

Dotazů je tedy několik.

Začneme od konce:

  • K bodu třetímu je rozumné postupovat podle Dodatku publikovanému GFŘ.
  • Druhý bod se týká přefakturace v DPH – nahlédneme-li do přesného znění § 36/11, nejde o přefakturaci, ale o subdodávku.
  • A konečně první dotaz – buď splní konkrétní služba poskytovaná Právnickou osobou parametry osvobození či nikoliv – viz Informace GFŘ.

Zákon vs. Sdělení GFŘ

Některá publikovaná Sdělení státní správy jsou mimo realitu a v rozporu s daňovými zákony.

U daně z přidané hodnoty jsou však většinou zpracována velmi pečlivě a doporučujeme názor státní správy respektovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.