Sdružení a účtování

By | 9 srpna, 2017

Na Blogu je uvedena optimistická zmínka k účtování Sdružení, že se naštěstí po novelách daňových zákonů platných od 1. 7. 2017 „nic“ nezměnilo. 🙂

DPH a sdružení

ANO, je to pravda, pokud vezmeme v úvahu přechodná ustanovení zákona o DPH, neboť „nový“ systém u DPH pro sdružení je povinný až od 1. ledna 2019.

„Účtování a sdružení“

Aby nedošlo k omylu, určitě je pod pojmem „účtování“ myšlen způsob sledování a vykazování činnosti jednotlivých účastníků sdružení bez právní subjektivity (společníků společnosti podle NOZ), a to zejména v oblasti daně z přidané hodnoty.

NOZ

Nový občanský zákoník používané pojmy změnil, ale většiny sdružení se tato skutečnost – opět naštěstí – nijak nedotkla. 🙂

One thought on “Sdružení a účtování

 1. Paní Světlana

  Dotaz na BLOGu:
  Prosím, jak tedy provést DPH u již několik let existujícího sdružení. Je možno dál faktury výdajové i příjmové vést na “hlavního” ve sdružení, tak jak dosud a na konci měsíce či čtvrtletí on převede fakturově příjmy i výdaje podle rozdělení sdružení a člen sdružení si to dá do svého DPH?
  ADKA:
  Jak vyplývá z novely zákona o DPH, “účastníci sdružení”, založeného před novelou ZDPH, mají zatím právo volby: a) postupovat podle “starého” modelu nebo b) přejít na “nový”.
  Další článek k této problematice uveřejníme příští týden.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.