Sdružení: daně vs. účetnictví

Vytvořil | 16 ledna, 2018

Máme na mysli samozřejmě společnost podle NOZ, ale všichni v oboru stále používáme pojem „sdružení bez právní subjektivity“. 🙂

Daně

Nejvíce problémů není u:

Daně z příjmů

  • Neboť se jednotlivým účastníkům (společníkům) převádí „zisk“ nebo „ztráta“.

Ale u Daně z přidané hodnoty


Varianty DPH

Do konce letošního roku se v praxi setkáme se systémem:

  • „starým“, „vše“ pro daň z přidané hodnoty zabezpečuje pověřený účastník,

nebo

  • „novým“, v němž jsou všichni účastníci povinni podávat Daňové přiznání k DPH a Kontrolní hlášení.

Můžete si vybrat! 🙂


Dotaz na účtování

Zopakujme si dotaz na BLOGu:

  • Prosím, jak tedy provést DPH u již několik let existujícího sdružení? Je možno dál faktury výdajové i příjmové vést na „hlavního“ ve sdružení, tak jak dosud (1) a na konci měsíce či čtvrtletí on převede fakturově příjmy i výdaje podle rozdělení sdružení a člen sdružení si to dá do svého DPH (2)?

Odpověď:

  • (1) ANO, je to tak možné – rozumíme tím přijaté a vydané daňové doklady pro daň z přidané hodnoty.
  • (2) ANO, za podmínky, že skutečně dochází k uskutečnění zdanitelného plnění mezi účastníky sdružení.

Uvedené platí, pokud se účastníci nerozhodnou přejít na „nový“ systém, což musí oznámit správci daně.


Doplňme si, že nesmíme zaměňovat „převody“ zisku a ztráty pro účetnictví a daň z příjmů s uskutečňováním zdanitelných (nebo osvobozených) plnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *