SEDM Tipů pro Fyzické inventury

Vytvořil | 29 ledna, 2018

Konec a začátek kalendářního roku je v účetnictví (a daních) spojen s prováděním fyzických inventur. Konají se často “na poslední chvíli” o víkendu…

Máme za sebou volby, a tak se můžeme/musíme věnovat účetnictví a daním… 🙂

Naše TIPY

To jistě není příjemné, snad Vám náladu zvednou naše daňové a účetní Tipy. 🙂

Daň z přidané hodnoty (1)

Ano, poslední novela zákona o DPH potvrdila, že nevracíme daň z přidané hodnoty u „mank“, pokud jsou řádně doložené.

Kompenzace (2)

V účetnictví můžete provést kompenzaci mank/přebytků. Daně to respektují a ušetříte na dani!

Likvidace zásob (3)

Je daňově účinná, jedná se o nepotřebné zásoby, ale musí být fyzická likvidace provedena letos a řádně doložena.

Přirozené úbytky (4)

Nebo také „manka“ ve výrobě, nejsou podle Vaší vnitropodnikové směrnice nedaňovým nákladem.

Škoda (5)

Nemáme na mysli ztráty způsobené živelní pohromou, poslední vichřicí. Ale může vzniknout třeba krádeží – do výše náhrady nebo je-li „ne“zjištěn známý pachatel, jde o daňový náklad.

Termín (6)

Máte-li účetní období kalendářní rok, fyzickou inventuru stačí provést do 28. 2. 2018.

Ztratné (7)

V maloobchodě není do výše normy „mankem“, nedaňovým nákladem.

Zdroje

Výše uvedené je podloženo zákony:

TIP Zákony
1. Zákon o DPH § 77/2, § 78e
2. Vyhláška § 58
3. ZDP § 24/2/zg
4. ZDP § 25/2
5. ZDP § 24/2/l
6. Zákon o účetnictví § 30
7. ZDP § 25/2

Vážení,
přejeme Vám příjemnou inventuru, která nebude mít negativní dopady do daní – viz naše TIPY! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *