Silniční daň a daň z příjmů

By | 13 října, 2015

A placení záloh na silniční daň

Daňový náklad

Silniční dani se v praxi příliš nevěnujeme, podle dotazů by měl platit název jednoho z článků:

🙂

V účetnictví zaúčtovaná silniční daň za dané zdaňovací období je uznaným daňovým nákladem.

Fyzické osoby?

Pokud fyzické osoby nevedou účetnictví, musí být samozřejmě tato daň uhrazena, aby ji bylo možné uznat.

Manželé

A připomínáme dále v jiném článku pravidla platná pro přenos daňové povinnosti mezi manžely.

🙃

Nezapomeňte, že další termín zálohy na silniční daň je již tento čtvrtek.

3 thoughts on “Silniční daň a daň z příjmů

 1. Jan Ambrož

  Na internetových stránkách ?eské da?ové správy byla pro rok 2008 zve?ejn?na da?ová kalkula?ka DSL, a to pro zjišt?ní p?íslušného procenta snížení sazby dan? (s výhledem až na možných 108 kalendá?ních m?síc?)

  Jitka

  Reply
 2. Redakce

  D?kujeme za tip, jak správn? vypo?ítat výši silni?ní dan? za rok 2011. Problematice podání da?ového p?iznání k silni?ní dani do 31. 1. 2012 budeme v?novat téma týdne v lednu.

  Reply
 3. Jiřina

  Sazba daně se u vozidla snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jeho první registrace, o 40 % po dobu dalších nasledujících 36 měsíců a o 25 % po dobu dalších následujích 36 měsíců. Nárok na snížení sazby daně započne dnem první registrace vozidla a končí uplynutím 108 kalendářních měsíců. Po uplynutí doby pro možné snížení daně se pro výpočet daně použije již klasická roční sazba podle § 6.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.