Silniční daň a daň z příjmů

Vytvořeno | 19 listopadu, 2011

Do konce ledna jsme povinni podat daňové přiznání k silniční dani. Zpracování přiznání není složité, ale jak je to vlastně s daňovou účinností silniční daně, když je třeba zjištěn doplatek za předchozí rok?

Otázka míří k obecnému tématu, kterým je tvrzení, že daň nemůže být daňovým nákladem.

🙂

Máme pro vás dobrou zprávu, ale musíte být obezřetní.

Posouzení těchto položek jako daňově účinných není jednoduché, postupujeme především podle § 24/2/ch zákona o daních z příjmů. Přečteme-li si toto ustanovení pozorně, zařadíme „silniční daň“ pod množinu „ostatní daně“ a máme vyhráno.

Pro silniční daň jako takovou není podmínkou uznání její zaplacení. Výjimka je pouze u přenosu daňové povinnosti pro společníky veřejné obchodní společnosti a manžele.

Vraťme se k dotazu. Uznáme za rok 2011 dodatečně, v roce 2012 zaplacenou daň?


Společnost podala v řádném lednovém termínu daňové přiznání k silniční dani. Doplatek je 20 000 Kč a paní účetní zaúčtovala MD 532/D 345. Tato účetní operace patří do účetního období kalendářního roku 2011 a jde o daňový náklad.


Pokud poplatník daně z příjmů vede účetnictví, účtuje-li správně o silniční dani, neprovádí u této položky žádné úpravy účetního výsledku hospodaření na základ daně.

Není podstatné, kolik již bylo v průběhu roku 2011 uhrazeno záloh. Jen se někdy nedoúčtuje silniční daň za kalendářní měsíc prosinec, protože se za tento měsíc již zálohy nehradí.

daňové evidenci je podmínka zaplacení dána tímto systémem prokazování, nikoliv ustanovením ZDP.

🙃

Setkáváme se s jiným problémem. Silniční daň někdy bývá chybně vypočítána. Zapomíná se na novelu zákona o silniční dani z července 2008, podle které je sazba silniční daně závislá na stáří vozidla, mění se v průběhu kalendářního roku.

3 komentářů k “Silniční daň a daň z příjmů

 1. Jan Ambrož

  Na internetových stránkách ?eské da?ové správy byla pro rok 2008 zve?ejn?na da?ová kalkula?ka DSL, a to pro zjišt?ní p?íslušného procenta snížení sazby dan? (s výhledem až na možných 108 kalendá?ních m?síc?)

  Jitka

 2. Redakce

  D?kujeme za tip, jak správn? vypo?ítat výši silni?ní dan? za rok 2011. Problematice podání da?ového p?iznání k silni?ní dani do 31. 1. 2012 budeme v?novat téma týdne v lednu.

 3. Ji?ina

  Sazba dan? se u vozidla snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendá?ních m?síc? od data jeho první registrace, o 40 % po dobu dalších nasledujících 36 m?síc? a o 25 % po dobu dalších následujích 36 m?síc?. Nárok na snížení sazby dan? zapo?ne dnem první registrace vozidla a kon?í uplynutím 108 kalendá?ních m?síc?. Po uplynutí doby pro možné snížení dan? se pro výpo?et dan? použije již klasická ro?ní sazba podle § 6.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *