Silvestr nebo rutinní účetní a jiné práce?

By | 30 prosince, 2011

Titulek článku jsme zvolili s určitou nadsázkou – otázka zní trochu jinak: Jak máme zajistit co nejpřesnější kalkulace, odhady pro dohadné položky na energie?

Dohadná položka

Jedním ze základních účetních principů, zakotvených v zákoně o účetnictví, je zajištění tzv. časové a věcné souvislosti. Jinými slovy, do účetního období kalendářní rok 2011 jsme povinni zaúčtovat podvojnými zápisy vše, co je předmětem účetnictví a náleží do roku 2011.

Teorie vs. Praxe

Jedním z nástrojů, jak naplnit účetní principy, jsou dohadné položky. Jejich prostřednictvím promítneme do účetního období 2011 například nevyfakturované dodávky.


Účetní jednotka eviduje na účtu poskytnutých záloh částku 100 000 Kč na energie. Ale jaká bude skutečná spotřeba, třeba za říjen až prosinec 2011, není známo.


🙂

Použijeme účetnictví a dohadné položky pasivní.

Poradíme si snadno, technické oddělení pošle do účtárny mailovou zprávu, že na základě kvalifikovaného odhadu bude faktura od dodavatele energií za uvedené období ve výši 60 000 Kč bez DPH, protože byla zima velmi mírná.

Je naivní představa, že technik pošle tuto informaci do účtárny?

Navíc je známo, že celé technické oddělení má „celozávodní dovolenou“ nejen mezi vánočními svátky, ale ještě několik pracovních dnů v Novém roce.

Je nutné na Silvestra provést odečty?

Není! Dopřejme kolegům technikům příjemné vánoční svátky, veselého Silvestra!


Dohadná položka pasivní je odhad a jako takový není a nikdy nebude zcela přesný. Technici provedou propočty, které nejsou vázány na výše poskytnutých záloh – jedná se o odhad skutečné spotřeby za určité časové období. A tento odhad je uznaným daňovým nákladem roku 2011.


🙂

A vám všem přejeme příjemného Silvestra!

One thought on “Silvestr nebo rutinní účetní a jiné práce?

  1. Dominika

    Dohadné položky se ú?tují ve skupin? 38 – P?echodné ú?ty aktiv a pasiv (zpravidla jde o nevyfakturované práce a dodávky). Dohadné položky vykazujeme na stran? pasiv, ale i na stran? aktiv a dokonce je lze rozd?lit na dlouhodobé a krátkodobé. Nevyfakturované práce a dodávky se dotýkají nejen oblasti náklad?, výnos?, ale vztahují se i k oblasti dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.