Sleva a oprava základu daně

By | 14 července, 2015

Kdy je den D?

Výše DPH

Částka daně z přidané hodnoty, kterou odvádíme při uskutečnění zdanitelného plnění, vychází ze základu daně.

Jaký vliv má sleva poskytnutá zákazníkovi?

Záleží na konkrétní situaci.


Jestliže nabízíme v katalogu zboží za 10 000 Kč plus DPH, ale v den prodeje poskytneme slevu – cena bude 8 000 Kč plus DPH, neřeší se oprava základu daně.


Dobropis

Správně se jedná o opravný daňový doklad. Ten vystavíme, dojde-li k dodatečné slevě.

Překvapivě se tak může stát, ale asi výjimečně, u slevových karet.


Zákazník obdržel při výše uvedeném prodeji slevovou kartu na 500 Kč. Bylo dohodnuto, že když ji nevyužije pro další prodej, bude moci tuto částku inkasovat.

Dojde-li k inkasu, de facto se jedná o opravu „ceny“ původního plnění a prodejce vystaví opravný daňový doklad.


Oprava základu daně

Nezapomeňte u těchto oprav kontrolovat, kdy musí příjemce slevy „vrátit“ část dříve nárokovaného DPH na vstupu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.