Směnárenská činnost

Vytvořeno | 4 října, 2013

Máte-li tuto činnost, nahlédněte do aktuální novely zákona.

Cizí měna

V účetnictví se běžně setkáváme s účtováním cizí měny, které s sebou přináší navazující účtování o kurzových rozdílech.

Diskuse na téma daňové účinnosti nerealizovaných kurzových rozdílů utichly.

Připomínáme omyl, resp. nepochopení účetních vazeb na základ daně z příjmů způsobený jedním rozsudkem Nejvyššího správního soudu.


Budete-li při zpracování účetní uzávěrky účtovat nerealizované kurzové rozdíly, položky zaúčtované na MD 563 a D 663 neupravujte pro daň z příjmů.


Směnárenská činnost

Pokud ji provozujete, seznamte se s novelou zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, protože nabývá účinnosti za několik týdnů – 1. listopadu 2013. Publikována byla dne 10. 9. 2013 ve Sbírce zákonů.

Pro účetnictví a daně by stávající postupy měly být zachovány.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *