Směrnice a účetnictví

By | 10 července, 2013

Jsou skutečně směrnice tak důležité?

Účetní principy

Jsou popsány zejména v zákoně o účetnictví a do praxe je každá účetní jednotka promítá prostřednictvím „svého“ účtování, metodami, které jsou popsány ve vnitropodnikových směrnicích.

🙂

Směrnice si zpracujte jen stručné a pouze pro ty oblasti, které ve vaší firmě využíváte.

🙃

Na druhé straně musíme na výše položenou otázku odpovědět, že směrnice jsou velmi důležité. A mají také vliv na daně, jak dokumentuje následující jednoduchý příklad.


Účetní jednotka dokončila velkou investici. Zdrojem byly bankovní úvěry a na otázku, zda úroky vynaložené do data uvedení nového majetku do užívání jsou:

odpověď dá úprava ve směrnici.


Úroky

Postupujeme totiž podle Českého účetního standardu č. 014 a účetní jednotka má právo si zvolit jednu z těchto možností.

Daň z příjmů

Daň z příjmů musí respektovat použitou metodu ocenění pořizovací ceny, která je v souladu s účetními předpisy. Jde o další příklad, kdy daně (základ DPPO) respektují účetnictví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.