Sociální fond je výhodný!

Vytvořil | 20 dubna, 2018

Navazujeme na článek z března týkající se příspěvků na dopravu.

Osvobozený příjem zaměstnance 🙂

Zákon o daních z příjmů nabízí několik variant, jak zlepšit osobní situaci zaměstnanců.


Osvobozeno od daně je též případné čerpání sociálního fondu („FKSP“) nebo nedaňové náklady – a to podle:

 • § 6/9/d (omezení na vybrané sociální apod. účely), zde nelze jako příspěvek na dopravu využít,

nebo

 • ustanovení § 6/9/g (limit 2 000 Kč ročně).

Je sporné, zda zaměstnavatelem hrazené (podmínka „nepeněžní“) částky podle § 6/9/g ZDP na dopravu do/z lze takto interpretovat.

Problém je mimo jiné v odkazu na pravidla FKSP, která samozřejmě podnikatelský sektor „nezná“.

Vyhláška FKSP

Nahlédneme-li do platné Vyhlášky, uvádí se v ní například:

 • kulturní a sociální rozvoj,
 • nákup vitamínů, očkování,
 • vzdělávání,
 • stravování,
 • půjčky na bytové účely,
 • sociální výpomoc,
 • dary na životní jubilea.

Mělo by se jednat, obdobně jako u § 6/9/d o sociální „tituly“.

Například nepeněžní příspěvek na dopravu pro sociálně slabší rodiny (zaměstnance), tj. nikoliv plošně.


Směrnice

Pro používání sociálního fondu si nezapomeňte sepsat vnitropodnikovou směrnici

Jeden komentář k “Sociální fond je výhodný!

 1. Blog ADKA Autor příspěvku

  Dotaz na BLOGu:
  Můžeme poskytnout výhody zaměstnancům, když nemáme vytvořen Sociální fond?
  ADKA:
  ANO, více viz krátký článek v příštím týdnu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *