Sociální fond je výhodný!

By | 20 dubna, 2018

Navazujeme na článek z března týkající se příspěvků na dopravu.

Osvobozený příjem zaměstnance 🙂

Zákon o daních z příjmů nabízí několik variant, jak zlepšit osobní situaci zaměstnanců.


Osvobozeno od daně je též případné čerpání sociálního fondu („FKSP“) nebo nedaňové náklady – a to podle:

 • § 6/9/d (omezení na vybrané sociální apod. účely), zde nelze jako příspěvek na dopravu využít,

nebo

 • ustanovení § 6/9/g (limit 2 000 Kč ročně).

Je sporné, zda zaměstnavatelem hrazené (podmínka „nepeněžní“) částky podle § 6/9/g ZDP na dopravu do/z lze takto interpretovat.

Problém je mimo jiné v odkazu na pravidla FKSP, která samozřejmě podnikatelský sektor „nezná“.

Vyhláška FKSP

Nahlédneme-li do platné Vyhlášky, uvádí se v ní například:

 • kulturní a sociální rozvoj,
 • nákup vitamínů, očkování,
 • vzdělávání,
 • stravování,
 • půjčky na bytové účely,
 • sociální výpomoc,
 • dary na životní jubilea.

Mělo by se jednat, obdobně jako u § 6/9/d o sociální „tituly“.

Například nepeněžní příspěvek na dopravu pro sociálně slabší rodiny (zaměstnance), tj. nikoliv plošně.


Směrnice

Pro používání sociálního fondu si nezapomeňte sepsat vnitropodnikovou směrnici

One thought on “Sociální fond je výhodný!

 1. Blog ADKA Post author

  Dotaz na BLOGu:
  Můžeme poskytnout výhody zaměstnancům, když nemáme vytvořen Sociální fond?
  ADKA:
  ANO, více viz krátký článek v příštím týdnu.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.