Software a Fyzická osoba

By | 18 září, 2014

Musí FO také nový software odpisovat?

Nehmotný majetek

Pro nehmotný majetek uplatňujeme v souladu s § 32a Zákona o daních z příjmů, je-li vstupní cena vyšší než 60 000 Kč, daňové odpisy.

Aplikují se tzv. časové odpisy.

🙂

Pro fyzické osoby, poplatníky daně z příjmů, kteří mají příjmy v dílčím daňovém základu podle § 7 ZDP, jestliže nevedou účetnictví, jiný režim.


Pan Novák podniká a vede daňovou evidenci, Pan Nováček také podniká, ale účtuje.

Pořídí-li si oba nový software za 80 000 Kč:

  • u pana Nováka jde o jednorázově účinný daňový výdaj,
  • pan Nováček uplatní daňové odpisy.

Daňový základ bude tedy rozdílný…


Hmotný majetek

Výhodný režim pro fyzické osoby platí jen u nehmotného majetku.

Kdyby si oba podnikatelé pořídili za stejnou cenu server, použijí daňové odpisy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.