Souběh zaměstnání a příjmů z pronájmu

By | 20 února, 2014

Příjmy z pronájmu jsou malé, musím podat daňové přiznání?

Daňová přiznání 2013

Aktuálně řeší mnoho fyzických osob, poplatníků daně z příjmů FO, zda musí podat daňové přiznání (DPFO) – nebo lze provést roční zúčtování.

🙃

Jen ve výjimečných případech se nemusí podávat daňové přiznání, jestliže dochází k souběhu tzv. Dílčích daňových základů:

  • tj. ze zaměstnání (§ 6),

a dalších:

  • „podnikání“ (§ 7),
  • kapitálové příjmy (§ 8),
  • pronájmy (§ 9),
  • ostatní příjmy (§ 10).

Povinnost podat DPFO a pronájmy

Pravidlo je poměrně jednoduché, je uvedeno v § 38g ZDP.


Pokud pan Nováček má příjmy jen z pronájmu nad hranicí 15 000 Kč – nebo nižší, ale vykáže ztrátu, musí daňové přiznání podat.


Částka 15 000 Kč není „ziskem“, ale příjmem!

Souběh se zaměstnáním

Jde-li o souběh s příjmy ze zaměstnání, je kritérium příjmu dokonce nižší a činí 6 000 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.