Soubor majetku

By | 21 května, 2015

Jak se má správně účtovat?

Soubor movitých věcí

Jedná se o jednu z komplikovaných oblastí, se kterou si žádný modul majetku (součást účetního programu) neví rady.

Metodika účetnictví

Hovoříme o souboru hmotných movitých věcí („soubor“) ve smyslu účetních (a daňových) předpisů.

Nápovědu, jak účtovat, naleznete v Českém účetním standardu č. 013.

Účetní vs. daňové odpisy

Vnitropodniková směrnice, odpisový plán, určí postupy pro účetní odpisování.

Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů, zatřídíme soubor do odpisové skupiny podle „hlavního“ prvku souboru.

Problém je často s určením zůstatkové ceny souboru, pokud je nějaká jeho část vyřazena.

Měli bychom každý vyřazený prvek odúčtovat v poměrné hodnotě vycházející z původní pořizovací ceny a míry odepsanosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.