Spolupráce v rodině a zákonné limity

By | 21 listopadu, 2017

Několik článků jsme věnovali optimalizaci daně z příjmů fyzických osob: využitím daňového institutu spolupracující osoba.

Připomínáme, že není tento model omezen pouze na manžele. 🙂

Zákonné limity

Na dvě podmínky se však nesmí zapomenout:

  • „společně hospodařící domácnost:
    • tj. podílejí se osoby na fungování domácnosti, ale nelze samozřejmě stanovit jakékoliv finanční či jiné parametry,
  • maximální částky rozdělované.

Podíl

Je zřejmé, že podíl na příjmech a výdajích je u spolupracující osoby stejný.

Maximum

Podle § 13 ZDP:

  • podíl příjmů a výdajů převáděných na spolupracující osobu nesmí být vyšší než 30 %,
  • příjmy mohou převyšovat výdaje maximálně za rok o částku 180 000 Kč, za jeden měsíc 15 000 Kč.

Manželé vs. ostatní

Výše uvedená kritéria neplatí pro manžele, u nich je možné převést:

  • 50 % příjmů a výdajů,
  • za rok mohou být příjmy vyšší než výdaje o 540 000 Kč, měsíčně 45 000 Kč.

Daňová ztráta

Zajímavé je, že není určen maximální limit hodnoty, o kterou by výdaje převyšovaly příjmy! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.