Správné zdaňovací období a PDP

By | 19 listopadu, 2012

Máme problémy se zařazením dokladů do reverse charge.

PDP a stavebnictví

Stále je aktuální téma reverse charge ve stavebnictví a otázkám daňových dokladů jsme se mimo jiné věnovali v článcích:

Zdaňovací období

Povinnost přiznat daň na výstupu je samozřejmě podle dne uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“).


Měsíční plátce DPH, firma „A“, obdržela od svého dodavatele daňový doklad na PDP na konci října. DUZP bylo na dokladu záříjové.

Daň na výstupu, ale i na vstupu, se objeví až v daňovém přiznání za měsíc říjen.


Nárok na odpočet

Naštěstí u tohoto přenosu daňové povinnosti („PDP“) není limitován nárok na odpočet daně na vstupu  „existencí“ daňového dokladu v předmětném zdaňovacím období.


Proto by v předchozím příklad právem uplatnila společnost „A“ nárok, kdyby doklad dostala v říjnu na poslední chvíli před zpracováním daňového přiznání („DP“) za září, mohla daň na vstupu v září nárokovat. .


🙃

Již několik měsíců probíhají kontroly správy daní – „křížové“ podle příloh k DP. Situace je neřešitelná, neboť zřejmě tisíce dokladů byly (a budou) odeslány příjemcům plnění opožděně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.