Srážková daň do zahraničí (1)

Vytvořil | 16 září, 2021

Tentokrát se věnujeme méně časté povinnosti odvodu srážkové daně, který vzniká ve výjimečných případech podle § 36/1 ZDP a § 22 ZDP.

Dotaz

Redakčně jsme upravili aktuální dotaz:

  • Naše společnost si pronajímá formou operativního leasingu dopravní prostředky (nákladní automobily) od zahraniční leasingové společnosti, která je registrovaná v Německu.
  • Tento pronajímatel nemá v ČR žádnou provozovnu nebo dceřinou společnost. Srážíme a odvádíme v České republice srážkovou daň (5% licenční poplatky), která je kalkulována nikoliv z ceny pronájmu, ale jen poměru využití vozů v České republice.
  • Je tento postup výpočtu daně správný?

Řešení

Obecně platí, že základem pro výpočet srážkové daně se aplikuje pravidlo, jde o:

  • „…příjmy z úhrad…“ podle úvodu k § 22/1/g ZDP,

nebo

  • „…příjem poplatníka…“ (viz první věta § 36/1 ZDP), kterým je zahraniční subjekt.

Naše RADA

Existují však zřejmě výjimky, například u nájemného movité věci. 🙂

Proto se zítra budeme věnovat typu příjmu, vazbám na § 22 ZDP a smlouvě o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a SRN, která je nadřazena tuzemské normě – viz § 37 ZDP – tedy i sazbě daně!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *