Srážková daň do zahraničí a mezinárodní smlouva

By | 17 září, 2021

Navazujeme na včerejší článek a doplníme si výklad o typ obchodního vztahu a jak ovlivní základ pro srážkovou daň a sazbu daně.

Operativní nájem

Můžeme tento příjem zařadit do kategorie „…užívání movité věci nebo její části umístěné na území České republiky…“ podle § 22/1/g/5 ZDP.

Sazba daně

Podle § 36/1/a/2 ZDP se má použít 15% sazba daně u „…nájemného movité věci nebo její části umístěné na území České republiky…“.

Mezinárodní smlouva

Tuzemský subjekt zvolil 5% sazbu 🙂, zřejmě s odvoláním na uzavřenou smlouvu se SRN, článek 12/3:

 • „Výraz “licenční poplatky” použitý v tomto článku označuje platy jakéhokoli druhu, placené za užití nebo za právo na užití… na užití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení…“.

Tj. movitá věc je považována za obchodní zařízení. Tomu odpovídá i text tuzemské normy, definice licenčních poplatků v § 19/7 ZDP.

Naše RADA

A modifikace, viz výše „…umístěné na území České republiky…“ je odvozena z obou výše uvedených citací ZDP (§ 22 a § 36), což je doloženo přesným rozpisem, kde se předmětná movitá věc nachází, kde je „…užívání…“.

Závěr je to velmi optimistický, extenzivní. Ale když si představíme, že je například vůz užíván třeba jen na Slovensku, odsouhlasili bychom, že není umístění/užití v ČR, což je podmínka pro zařazení do § 22 ZDP a srážkové daně…

One thought on “Srážková daň do zahraničí a mezinárodní smlouva

 1. Paní M. Post author

  Paní M.
  Musí nerezident podávat daňové přiznání v ČR, když byla uplatněna srážková daň.
  ADKA
  Nemusí, viz další článek.

  Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.