Staré dohadné položky

Vytvořeno | 18 června, 2013

Už druhý rok máme v závěrce nevyfakturované částky, co máme dělat?

Dohadné položky

Jedná se o částky oprávněně zaúčtované v účetní (u)závěrce, které jsou-li to dohadné položky:

  • Aktivní, představují očekávané výnosy, nebo
  • Pasivní, dosud dodavateli nevyfakturované částky zpravidla za dodané zboží nebo poskytnuté služby.

🙃

Určitě není příjemné, setkáme-li se v účetnictví v dokladové inventuře se „starými dohadnými položkami…“.

🙂

Na druhé straně nám účetní předpisy nic v této oblasti nenařizují, a tak není nutné je odúčtovávat do výnosů, jestliže závazek existuje.


V roce 2011 byly právní kanceláří poskytnuty služby s tím, že podle objednávky firma očekávala fakturu na 80 000 Kč (bez DPH). Zaúčtováno bylo MD 518/D 389.

Faktura nedorazila ani do konce roku 2012, proto je k 31. 12. 2012 tento závazek stále evidován.


Dodanění závazků

Máme povinnost zvýšit základ daně – provést mimoúčetní úpravu, pokud jsme měli v daňových nákladech položku, kterou jsme neuhradili, je-li po splatnosti více jak 36 kalendářních měsíců.

Nemusíme však toto provést, jde-li o dohadnou položku pasivní!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *