Staronová povinnost přenosu daňové povinnosti u DPH

Vytvořil | 26 srpna, 2022

Novinka, účinná od 10. srpna 2022, se týká § 92f zákona o DPH, resp. přílohy č. 6, která vyjmenovává zboží, u něhož se povinně uplatní režim PDP.

INFO Finanční správy

Jedná se o promítnutí prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (dále jen „nařízení Komise (EU)“) do tuzemské normy.

Ke dni 1. 1. 2022 provedena aktualizace kombinované nomenklatury vedoucí k úpravám některých jejích kódů s dopadem na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží na základě § 92f ZDPH.

Změna

Od 10. srpna se mění klasifikace pro „videoherní  konzole“, a tak de facto „…dochází k zúžení určení daného vybraného zboží.“. 🙂

Naše RADA

Ve zveřejněné informaci je uveden také postup pro období od 1. ledna do 9. srpna 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *