Staronové výklady pro daň z příjmů

By | 13 prosince, 2011

Ministerstvo financí, resp. Generální finanční ředitelství aktualizovalo starý Pokyn D-300 a již pro letošní rok, tj. zdaňovací období 2011, byl publikován výklad zákona o daních z příjmů.

🙂

Dobrou zprávou je, že ve Finančním zpravodaji č. 7/2011 je k dispozici text výše uvedeného pokynu, nyní číslovaném jako D-6. Jeho název je výmluvný:

„K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.“

Zákon nebo Pokyn?

V úvodu pod titulkem jsme se dopustili určité nepřesnosti. Nejedná se o výklad zákona, k tomu není MF a ani GFŘ zmocněno. Jde o názor, stanovisko správy daní, který je respektován podřízenými pracovišti. Jak to funguje v praxi?


Proto na otázku, Zákon nebo Pokyn, někdy omylem dostáváme při daňových kontrolách nesprávnou odpověď:

Pokyn MF (nyní GFŘ) je víc než zákon…“.


Doporučujeme seznámit se s tímto textem, nebereme na lehkou váhu názor správy daní, i když s ním nesouhlasíme. Nebo je někdy v přímém rozporu s platnými předpisy.

"Zamračený"


Jedním z klasických příkladů nesouladu Pokynu D-300, nyní D-6 se zákonem o daních z příjmů je názor k aplikaci časového rozlišení.

Pravidla pro časové rozlišení jsou uvedena v Českém účetním standardu č. 019 a Pokyn D-6 je nemá právo měnit. Zákon o daních z příjmů je respektuje podle § 23/2.


Rok 2011

Na závěr připomínáme, že text aktualizovaného pokynu je možné použít pro rok 2011, přesněji: pro zdaňovací období započaté v roce 2011.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.