Stoprocentní opravné položky

By | 18 června, 2015

Opravdu existují?

Zákon o rezervách

Na výše uvedenou otázku máme k dispozici příznivou odpověď.

Podle § 8c Zákona o rezervách můžeme tvořit 100% daňovou opravnou položku k neuhrazeným pohledávkám.

Kritéria

Existují samozřejmě kritéria, která musí být splněna.

Ve zdaňovacím období, třeba kalendářním roce 2014, opravnou položku vytvoříme, pokud:

  • rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku nepřesáhla částku 30 000 Kč,
  • je po splatnosti více jak 12 kalendářních měsíců,
  • celková hodnota takových pohledávek v režimu § 8c vůči témuž dlužníkovi nepřekročí hranici 30 000 Kč.

Opravné položky 2013/2014

V praxi se tak nejvíce setkáme s následujícím příkladem.


Pohledávka ve výši 20 000 Kč byla splatná v červnu 2013, proto byla k 31. 12. 2013 zaúčtována daňová opravná položka v hodnotě 5 000 Kč (20 % podle § 8a).

K 31. 12. 2014 zrušíme původní daňovou opravnou položku a vytvoříme novou podle § 8c ve výši 20 000 Kč.


Méně optimistická je v roce 2014 tvorba daňových opravných položek podle § 8a, viz publikované články.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.