Svaté daňové doklady

By | 8 dubna, 2013

Myslíme tím „nedotknutelné“ DD, jak někteří vykládají.

Novela ZDPH

Od 1. ledna 2013 musíme být velmi obezřetní při vystavování daňových dokladů, protože zákon o DPH, resp. konkrétní ustanovení § 26 a násl. byla kompletně přepsána.

Teorie vs. praxe

V zásadě se tolik změn neudálo, ale nepochopení se objevila pří diskuzích na téma „neporušenost obsahu daňového dokladu“.

Buďte optimisty, jako je autor tohoto článku!


Asistentka paní Pěkná každý došlý daňový doklad orazítkuje (datum a pořadové číslo). Paní Nová, hlavní účetní, automaticky přidá další razítko a dopíše předkontaci.

Činí tak obě více než deset let a samozřejmě stejně postupují i v roce 2013.


Rozhodně uvedeným způsobem nebyly zkresleny klíčové údaje na daňovém dokladu! Viz náš dříve publikovaný názor.

Informace GFŘ

K dispozici je aktuální Informace GFŘ, i když trochu alibisticky, tento postup nerozporuje. Ani samozřejmě nemůže, když nedochází ke změně obsahu.

Doporučujeme velmi obsáhlý materiál GFŘ prostudovat, souvisí totiž s dalšími, podstatně důležitějšími oblastmi, archivováním a dokazováním aj

One thought on “Svaté daňové doklady

  1. Eva

    Materiál GF? mimojiné v oblasti archivování definuje také osobu povinnou uchovávat daňové doklady tzv. uchovatele, který – má-li sídlo v tuzemsku – je povinen své daňové doklady v tuzemsku uchovávat. Je mu ale dána i možnost, v případě DD v elektronické podobě, uchovávat je mimo tuzemsko. Podmínkou je povinné nahlášení místa uchovávání DD mimo tuzemsko předem Finančnímu úřadu.

    Reply

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.