Také „sankce“ může být součástí základu DPH!

Vytvořil | 24 února, 2022

Tentokrát upozorňujeme na velmi komplikovaný případ, který řešil Soudní dvůr EU. Jde o následující zkoumanou situaci. Zdrojem pro tento text je Bulletin KDP.

Sankce za překročení doby parkování

Zjednodušíme si, že parkování stálo 100 Kč na dvě hodiny, bylo překročeno o další hodinu a úhrada činí 100 Kč plus poplatek/pokuta 50 Kč.

Podle závěrů SDEÚ patří do základu daně pro účely DPH částka 150 Kč.

Zdůvodnění

Rozsudek C-90/20 Apcoa Parking Danmark A/S je založen na konstatování, že:

  • „k  poskytnutí služby za  úplatu ve  smyslu tohoto ustanovení dochází pouze tehdy, pokud je mezi poskytovatelem a příjemcem právní vztah, v rámci něhož jsou vzájemně poskytnuta plnění, přičemž odměna obdržená poskytovatelem představuje skutečnou protihodnotu za individualizovatelnou službu poskytnutou příjemci. Tak tomu je, pokud existuje přímá souvislost mezi poskytnutou službou a získanou protihodnotou“.

Naše RADA

V praxi je nutné posuzovat každý obdobný případ individuálně – ale princip je zřejmý, jde-li o „zvýšení původní ceny“ za poskytnuté plnění, nelze tuto „sankci“ vyloučit ze základu daně. 🙃

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *