Technické zhodnocení je povinné?

By | 20 prosince, 2012

Můžeme do TZ zařadit i menší částku?

Kritéria pro TZ HM

Titulek si rozklíčujeme, máme na mysli:

  • TZ = technické zhodnocení, a
  • HM = hmotného majetku,

Tj. oba pojmy jsou definovány v zákoně o daních z příjmů.

Limit

Pro technické zhodnocení Hmotného majetku platí limit více než 40 000 Kč za zdaňovací období podle § 33 ZDP.

Viz též článek:

Nižší částka?

Ano, pokud se poplatník rozhodne, může pro daňové účely zařadit do technického zhodnocení podle ZDP i částku nižší podle § 33/1 ZDP.


Účetní jednotka eviduje rozšíření serveru za 32 000 Kč. Je jen na jejím rozhodnutí, zda se bude jednat o technické zhodnocení nebo provozní výdaje.


Usmívající se

Kdyby bylo účtováno do provozních výdajů, využijeme účet 548. Na účet 511 účtujeme o opravách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.