Tiskopis DP DPFO

By | 3 března, 2016

Pro rok 2015

Nový vzor

K dispozici je základní tiskopis 25 5405 – vzor č. 22 a Pokyny, a dále Přílohy č. 1/§ 7, č. 2/§ 9 a § 10, č. 3/Příjmy ze zahraničí. Uvádíme několik poznámek.

Další tiskopisy

Existují také nečíslované přílohy

  • Přehled Daňových ztrát
  • Pojistné přiznání – II. pilíř

Základní tiskopis

Pouze formální úprava v TAB č. 2 o vyživovaných dětech (s. 3) a Potvrzení druhého z poplatníků pro daňové zvýhodnění (s. 4).

Důležité – byť drobné – úpravy v Pokynech vycházející z novely 2015 (změny hodnoty max. vyměřovací základ aj.).

Příloha č. 1

V Pokynech připomenut „nový“ limit pro Paušální výdaje u 80% (1 600 000 Kč) a 60% (1 200 000 Kč).

Příloha č. 2

Jen v Pokynech také informace o limitu u 80% paušálních výdajů.

Příloha č. 3

Prakticky beze změny.

"Zamračený"

Nezapomeňte na novou povinnost „hlásit“ některé osvobozené příjmy.

„Hlášení“

Nový tiskopis je připraven na povinné oznamování osvobozených příjmů nad hranicí 5 000 000 Kč. Uvádí se:

  • identifikace poplatníka
  • typ příjmu a odkaz na ustanovení o osvobození
  • „popis okolnosti nabytí příjmu“
  • datum vzniku příjmu
  • číslo rozhodnutí katastrálního úřadu.

Termín odevzdání je v návaznosti na termín podání DP k DPFO.

"Usmívající

Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách daňové správy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.