Tiskopis DP DPPO

By | 2 března, 2016

Pro rok 2015

Nový vzor

K dispozici je základní tiskopis 25 5405 – vzor č. 26 a Pokyny. Dále někteří poplatníci musí vyplnit tzv. Dotazník.

Základní tiskopis

Tento vzor tiskopisu se vyplňuje za zdaňovací období započaté v roce 2015 a případně část zdaňovacího období 2016.

Nová je Tabulka g) pro rezervu na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů pro vybrané poplatníky.

Pokyny

Je zde několik upozornění souvisejících s novinkami v ZDP a účetních předpisech, například vazby na jednoduché účetnictví.

Jsou uvedeny také aktuální přepočty slev na dani.

Struktura tiskopisu

Je zachována a postupujeme jako v minulých letech:

  • Oddíl I. – základní identifikace
  • Oddíl II. – od řádku 10 (výsledek hospodaření) přes korekce („nedaňové“ náklady, „nedaňové výnosy“)
  • k dalším úpravám základu daně (odčitatelné položky), výpočtu daňové povinnosti.

Další údaje

Tabulky pro doplňující údaje jsou u standardních titulů (opravné položky, majetek, rezervy) shodné.

Doporučujeme jejich precizní zpracování, i když nejsou součástí algoritmu výpočtu daně z příjmů právnických osob.

Dotazník

Jedná se o tiskopis č. 25 5404/E, vzor č. 2.

Je nutné důkladně ověřit, zda ne/vznikla povinnost tuto přílohu zpracovat.

Není totiž kritériem například:

  • „jen“ ne/povinný audit

nebo

  • zaškrtnutá informace na úvodní straně, že jsou vztahy ve „skupině“.

A kritéria, na rozdíl od auditu, se testují pouze za uplynulé zdaňovací období, resp. u kalendářního roku za rok 2015.

Doporučujeme postupovat podle Pokynů, které jsou na druhé straně tohoto tiskopisu, přestože ne všechny tabulky/řádky jsou správně vysvětleny.


Daňová správa

Tiskopisy jsou k dispozici na stránkách daňové správy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.